Творческий союз художников России

http://www.tcxp.ru/news/moscow/moskovskiy-muzey-sovremennogo-iskusstva-predstavlyaet-vystavku-fotografiy-viktora